19 februari 2015

VCA certificatie

VCA* certificatie sinds 12 augustus

VCA (veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij de certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en haar werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria, nodig voor het behalen van hetVCA certificaat. Het behalen van dit certificaat is geen wettelijke verplichting,

Met dit VCA* certificaat toont dLo bvba de klant of de opdrachtgever aan dat veiligheid, gezondheid en milieuzorg continu aandacht krijgen binnen de bedrijfsvoering, zowel ten aanzien van de eigen medewerkers als ten aanzien van derden.

Al onze werknemers zijn medisch goedgekeurd, beschikken over een VCA basisopleiding en zijn gewettigd bestuurder van een heftruck, verreiker en hoogtewerker.

Nieuws , , ,
About Ruben